Úspěšný start do pracovní kariéry

 

Informace o projektu

 

Název projektu:

Úspěšný start do pracovní kariéry

 

Realizátor projektu:

EDUCO CENTRUM s.r.o.

 

Název operačního programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Číslo a název oblasti podpory:

4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

 

Vyhlašovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Odbor implementace fondů EU
 
Číslo projektu:

CZ.1.04/2.1.01/D8.00066

 
Termín realizace:

1. 9. 2014 - 31. 10. 2015

 

Celková výše finanční podpory:  
18 166 803,- Kč

 

 

Projekt "Úspěšný start do pracovní kariéry" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:
- Podpora osob do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ) - zvýšení jejich zaměstnatelnosti a eliminace vytipovaných bariér v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit, odborné praxe a zprostředkování zaměstnání.

Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání (150 osob),
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce (150 osob),
- zvýšení úrovně dovedností a kompetencí potřebných pro uplatnění a orientaci na současném trhu práce (150 osob),
- získání teoretických znalostí a zejména praktických dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce včetně osvojení si pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti (150 osob)
- zprostředkování vhodného zaměstnání (min. 65 osob)

Cílová skupina
- uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby
do 20 let věku (SŠ)  a do 25 let věku (VŠ)
 
Klíčové aktivity 
- Vstupní a orgnizační příprava
- Výběr účastníků projektu
- Vstupní individuální poradenství a průběžná aktivizace
- Poradensko-motivační program
- Rekvalifikace – teoretická část, praktická část (odborná praxe)
- Monitoring trhu práce
- Umístění účastníků do pracovního poměru

Přímá podpora
- Mzdové příspěvky
- Příspěvek na stravu při účasti na vzdělávacích aktivitách
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Ochranné pracovní prostředky, zdravotní průkazy, výpis z RT, atd.
 
Území dopadu
Projekt plánuje podpořit 150 osob (10 skupin), přičemž klíčové aktivity budou realizovány
v 5 spádových oblastech:

Krnov, Bruntál

(spádová oblast Krnov, Bruntál)

Opava

(spádová oblast okresu Opava)

Ostrava

(spádová oblast Ostrava, Karviná, Havířov)

Frýdek Místek

(spádová oblast Frýdek Místek, Třinec)

Nový Jičín

(spádová oblast okresu Nový Jičín)

 

Průběžné výsledky projektu k 30. 6. 2015

 

Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu) 179
Počet úspěšných absolventů v Poradensko - motivačním programu 129
Počet úspěšných absolventů "Nespecifické rekvalifikace" 115
Počet absolventů umístěných do pracovního poměru 132