Spolu to zvládnem - úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti

 

Informace o projektu

Název projektu:

Spolu to zvládnem - úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti

 

Realizátor projektu:

EDUCO CENTRUM s.r.o.

 

Název operačního programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Číslo a název oblasti podpory:

4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

 

Vyhlašovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Odbor implementace fondů EU
 
Číslo projektu:

CZ.1.04/2.1.01/91.00027

 

Termín realizace:

1. 3. 2013 - 28. 2. 2015

 

Celková výše finanční podpory:   5 029 249,60 Kč

 

 

Projekt "Spolu to zvládnem" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:
- Podpora dlouhodobě nezaměstnaných osob (evidovaných na ÚP déle než 5 měsíců) s cílem zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost, a to prostřednictvím souboru na sebe navzájem navazujících činností - od poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit přes odbornou pracovní praxi až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce.

Specifické cíle:
- získání osobní motivace k aktivnímu hledání zaměstnání (40 osob),
- identifikace předpokladů pro možné uplatnění na trhu práce (40 osob),
- zvýšení úrovně dovedností potřebných pro uplatnění
  a orientaci na současném trhu práce (40 osob),
- získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru
  uplatnitelném na regionálním trhu práce (TP) (40 osob),
- zprostředkování vhodného zaměstnání (13 osob).

Cílová skupina
- osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání déle než 5 měsíců
 
Klíčové aktivity 
- Organizační příprava a monitoring trhu práce
- Výběr účastníků projektu
- Pracovní diagnostika
- Individuální poradenství a průběžná aktivizace
- Poradensko-motivační program
- Rekvalifikace – teoretická část, praktická část (odborná praxe)
- Slavnostní vyřazení absolventů rekvalifikačních kurzů
- Umístění účastníků do pracovního poměru
- Administrace projektu

Přímá podpora
- Mzdové příspěvky
- Příspěvek na stravu při účasti na vzdělávacích aktivitách
- Příspěvek na veřejnou dopravu
- Ochranné pracovní prostředky, zdravotní průkazy, výpis z RT, atd.
 
Území dopadu
Projekt je umístěn do Moravskoslezského kraje
a soustředí se především na okres Bruntál a Opava 
 

Průběžné výsledky projektu k 31. 8. 2014

 

Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu) 58
Počet osob, které absolvovaly pracovní diagnostiku 20
Počet úspěšných osob v Poradensko - motivačním programu 37

Počet úspěšných osob v rekvalifikačních kurzech

34
Počet osob umístěných do pracovního poměru 30

 

Fotogalerie projektu:

2013-07-02-09.06.33.jpg
1387195913255.jpg
P1050015.jpg
P1050042.jpg
P1050094.jpg
P1060074.jpg
P1010357.jpg
P1010556.jpg
P1060276.jpg
P1060279.jpg
P1060307.jpg
PK4.jpg