Zvýšení kompetencí absolventů pro uplatnění na trhu práce - Kroky mladých k zaměstnání

 

Informace o projektu

 

Název projektu:

Můžeme to změnit - Integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce

Realizátor projektu:

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název operačního programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo a název oblasti podpory:

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Vyhlašovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace fondů EU

Číslo projektu:

CZ.1.04/3.3.05/68.00007

Termín realizace:

1. 9. 2011 - 31.8. 2013

Celková výše finanční podpory:  

5 971 656 Kč

 

Projekt Můžeme to změnit - Integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Cíle projektu

 

Podpora osob, které jsou dlouhodobě v hmotné nouzi s cílem posílení pracovní integrace a eliminace vytipovaných bariér bránících cílové skupině v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských a vzdělávacích programů

 

Specifické cíle:

 

 1. Zlepšení sociálních podmínek cílové skupiny pro její pracovní integraci prostřednictvím:
 • získání osobní motivace pro hledání uplatnění na trhu práce(40 osob),
 • zpracování individuálních plánů rozvoje,

 • získání znalostí a dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce včetně získání pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti (32 osob),

 • realizace individuálních rekvalifikací (8 osob),

 • zprostředkování pracovního místa (11 osob).

 1. Ověření zvolené metody a příprava podmínekpro diseminaci a udržitelnost vytypovaných aktivit.

 

Cílová skupina

 

Osoby nad 50 let a osoby do 25 let věku, které se nalézají v systému pomoci v hmotné nouzi  a jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.

 

Klíčové aktivity

 

 1. Vstupní a organizační příprava

 2. Propagace projektu

 3. Výběr účastníků projektu

 4. Pracovní diagnostika

 5. Poradensko - motivační program

 6. Praktická příprava účastníka (odborná praxe v rámci RK)

 7. Teoretická příprava účastníka v rámci RK

 8. Poradenský program pro průběžnou aktivaci

 9. Slavnostní vyřazení absolventů praktické a teoretické přípravy

 10. Umístění účastníků do pracovního poměru

 11. Administrace projektu

 

Přímá podpora

 

Mzdové příspěvky

Příspěvek na hlídání zdravotně postižených žijících ve společné domácnostiPříspěvek na hlídání dětíPříspěvek na stravuPříspěvek na veřejnou dopravuPříspěvek na zdravotní prohlídky a další (např. výpisy z rejstříku trestů, zdravotní průkazy) 

 

Území dopadu

 

Projekt je umístěn do Moravskoslezského kraje a soustředí se především na mikroregiony Bruntálska.

 

Průběžné výsledky projektu k 30. 6. 2013

  

Počet podpořených osob (vstoupilo do projektu) 58
Počet osob, které absolvovaly pracovní diagnostiku 40
Počet osob zařazených do poradensko-motivačního prgramu

40 (38 ukončilo úspěšně, 2 neúspěšně)

Počet osob zařazených do rekvalifikací v tzv. prioritních profesích 32 (28 ukončilo úspěšně, 4 neúspěšně)
Počet osob zařazených do individuálních rekvalifikací

13 (8 účastníků již rekvalifikaci úspěšně ukončilo, 5 účastníků v rekvalifikaci stále ještě pokračuje)

Poradenský program pro průběžnou aktivaci 36
Počet osob umístěných na pracovní místa 16