"My se práce nebojíme" - Integrace osob nad 50 let na trhu práce

 

Informace o projektu

 

Název projektu: My se práce nebojíme - Integrace osob nad 50 let na trhu práce

Realizátor projektu:

EDUCO CENTRUM s.r.o.

Název operačního programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo a název oblasti podpory: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace fondů EU
Číslo projektu: CZ:1.04/3.3.05/31.00073
Termín realizace: od 1. 3. 2010 do 31. 8. 2011
Celková výše finanční podpory:  
5.439.124,- Kč

 

Projekt My se práce nebojíme - Integrace osob nad 50 let na trhu práce je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Cíle projektu

 

Podpora osob starších 50ti let s cílem posílení pracovní integrace a eliminace vytipovaných bariér bránicích cílové skupině v účasti na trhu práce, a to formou realizace poradenských a vzdělávacích programů.

 

Specifický cíl:

 

  • získání osobní motivace pro hledání uplatnění na trhu práce (60 osob)
  • zpracování individuálních plánů rozvoje (60 osob)
  • získání znalostí a dovedností v oboru uplatnitelném na regionálním trhu práce, včetně získání pracovních návyků a zkušeností na vhodném pracovišti (40 osob)
  • zprostředkování vhodného pracovního místa (16 osob)
  • podpory nových prac. míst

 

Cílová skupina

 

Osoby starší 50 let.

 

Klíčové aktivity

 

1. Vstupní a organizační příprava

2. Propagace projektu

3. Výběr účastníku projektu

4. Pracovní diagnostika

5. Poradensko-motivační program

6. Praktická příprava účastníka (odborná praxe)

7. Teoretická příprava účastníka

8. Poradenský program pro průběžnou aktivaci

9. Slavnostní vyřazení absolventů praktické a teoretické přípravy

10. Umístění účastníků do pracovního poměru

11. Administrace projektu

 

Přímá podpora

 

Příspěvek na stravu
Příspěvek na veřejnou dopravu
Motivační příspěvek účastníka odborné praxe
Jiné náklady (doklad o zdravotní způs., výpis RT...)
Příspěvek na hlídání zdrav. postižených ve spol. domácnosti

 

Území dopadu

 

Projekt byl umístěn do mikroregionů Bruntálska.

 

Fotogalerie projektu:

P1070985.jpg
P1070992.jpg
P1080001.jpg
P1080006.jpg
P1080013.jpg
P1080016.jpg