Zahájení realizace nového projektu „Kariéra navzdory bariérám“

Organizace EDUCO CENTRUM, s. r. o. zahájila k 1. 3. 2013 nový projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, který se opět zaměřil na problematickou oblast integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce. 

 

Projekt s názvem „Kariéra navzdory bariérám“, CZ.1.04/3.3.05/96.00064, se zaměřuje na osoby nad 50 let, které mají ztížený přístup na trh práce, a to z důvodu kumulace několika různých handicapů, jež výrazně omezují jejich možnost znovuzapojení na trh práce. Významnou překážkou těchto osob při hledání zaměstnání může být nejen jejich vyšší věk, omezený zdravotní stav, nízký stupeň vzdělání či hmotná nouze, ale také např. bydliště v sociálně vyloučeném regionu. Tím je např. mikroregion Osoblažska, který se vyznačuje nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. 


Hlavním záměrem projektu je zvýšit pracovní a sociální integraci celkem 70 osob, a to prostřednictvím individuálního a skupinového poradenství, doplněním stávající, nebo získáním zcela nové kvalifikace v oboru poptávaném na místním trhu práce a jejich umístěním do plnohodnotného zaměstnání. Pro zvýšení efektivity projektu budou do realizace klíčových aktivit zapojeni také regionální zaměstnavatelé, kteří se budou moci aktivně podílet např. na výběru účastníků do projektu, zajištění míst pro výkon praxe posluchačů konkrétních rekvalifikačních kurzů a také na vytvoření nových pracovních míst pro více než dvě desítky úspěšných účastníků projektu. 

 

Prioritním úkolem, který nás nyní čeká, je oslovit co nejvíce zástupců cílové skupiny. Výběr účastníků do projektu proběhne v období března až května tohoto roku, a to ve spolupráci s konkrétními úřady práce, sociálními odbory jednotlivých městských či obecních úřadů a zástupci zaměstnavatelů v Bruntálském regionu. 

 

Pokud Vás náš projekt oslovil, neváhejte nás kontaktovat a aktivně se podílet na zlepšení svého pracovního života. 


Bližší informace o projektu naleznete zde.


« zpět | publikováno: 18.03.2013