Úspěšný start do pracovní kariéry - neboli jedinečná příložitost pro absolventy středních a vysokých škol

Naše organizace EDUCO CENTRUM, s. r. o. nabízí jedinečnou příležitost pro absolventy - uchazeče o zaměstnání do 20 let věku (SŠ) a do 25 let věku (VŠ), kteří mají zájem zvýšit si svou odbornou kvalifikaci, formou dlouhodobé praxe u zaměstnavatelů a tím získat možnost pracovního uplatnění, a to prostřednictvím nového projektu s názvem

„Úspěšný start do pracovní kariéry“ - CZ.1.04/2.1.01/D8.00066.

 

Projekt navazuje na řadu námi již úspěšně realizovaných projektů, které byly a jsou spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 


Hlavním záměrem projektu je zvýšit zaměstnatelnost až 150 osob - uchazečů o zaměstnání do 20 let věku (SŠ) a do 25 let věku (VŠ), a to prostřednictvím souboru na sebe navzájem navazujících činností – od poradenských a vzdělávacích aktivit přes odbornou praxi u konkrétních zaměstnavatelů až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce. 


Projekt si klade za cíl umožnit všem účastníkům projektu osvojení si praktických návyků a zkušeností na vhodném pracovišti, formou absolvování odborné praxe v rámci "Nespecifické rekvalifikace", určené výhradně pro tuto cílovou skupinu. Projekt je postaven na dlouhodobě budovaných vzájemných vazbách mezi naší organizací a místními zaměstnavateli, kteří poskytnou účastníkům projektu vhodná místa k výkonu praxe, čímž umožní jednotlivým účastníkům uplatnit získané znalosti a dovednosti přímo v konkrétní firmě či organizaci. Pokud bude firma s účastníkem projektu spokojená, je cílem našeho projektu finančně podpořit umístění tohoto účastníka do pracovního poměru, a to až na dobu 6 měsíců. 


Výběr účastníků do projektu proběhne v průběhu měsíce září 2014, a to ve spolupráci se všemi kontaktními pracovišti Úřadu práce v Moravskoslezském kraji. 

 

Pokud Vás náš projekt oslovil, neváhejte nás kontaktovat:

 

Těšíme se na vaši účast :-).

 

Ing. Monika Sedláčková                                              Kamila Vraspírová

tel.: 602 664 249                                                       tel: 775 707 009

m.sedlackova@educocentrum.cz                                  k.vraspirova@educocentrum.cz


« zpět | publikováno: 02.09.2014