Průběžné výsledky projektu "Spolu to zvládnem - úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti"

Projekt je zaměřen na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob (evidovaných na ÚP déle než 5 měsíců) s cílem zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost, a to prostřednictvím souboru na sebe navzájem navazujících činností - od poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit přes odbornou pracovní praxi až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce. Průběžné výsledky projektu "Spolu to zvládnem", aktualizované k 15. 3. 2014 naleznete zde.


« zpět | publikováno: 19.03.2014