Projekt "Úspěšný start do pracovní kariéry" pomalu dobíhá do své poloviny

 

                       

 

           

 
 
Projekt „Úspěšný start do pracovní kariéry“, který naše organizace EDUCO CENTRUM, s.r.o. zahájila v září 2014, ještě zdaleka nekončí a už přinesl první pozitivní úspěchy.
 
Podnětem pro realizaci našeho nového projektu byl reálný fakt, že řada čerstvých absolventů míří po ukončení svého studia na nejbližší úřad práce, jelikož jim chybí na trhu práce tolik potřebná praxe. Díky individuální a systematické práci s těmito mladými lidmi po dobu několika málo měsíců, už 25 z nich úspěšně pracuje a dalších 125 získává praxi u konkrétních zaměstnavatelů.   
 

Při řešení nezaměstnanosti u těchto mladých lidí se rozhodla spolupracovat s naší organizací řada firem napříč celým Moravskoslezským krajem. Zapojili se jak velcí hráči, kteří tento trh práce vytváří, tak také celá řada drobných podnikatelů, živnostníků, poskytovatelů sociálních služeb či orgány veřejné a státní správy. Mezi firmy, které chtějí zabránit odchodu mladých lidí z regionu, a které se rozhodli dát čerstvým absolventům šanci a pracovní příležitost, stojí za zmínku například firmy jako TATRA TRUCKS, SMART AD, Spadia, Třinecké železárny, ASOMPO, HEIPARK Tošovice, Svět techniky v Ostravě, Letiště Ostrava, Rada dětí a mládeže MSK, Povodí Odry, Spin HR, EVERESTA, AWT Rekultivace, DM-Trading Company, JS Comunication, Mondelez CR, Gavenda Opava, Witzenmann Opava, Pekařství Illík, Karla Bruntál, KOS Krnov, Centrum tkání a buněk Ostrava, UNEKO Zátor, Lázně Teplice nad Bečvou, TONAK …

 
 Výčet samozřejmě není kompletní a množství spolupracujících firem se neustále rozšiřuje, což považujeme za obrovský úspěch, díky němuž se daří propojit cestu mezi čerstvým absolventem školy na jedné straně a zaměstnavatelem na straně druhé.
 
Abychom dokázali tyto dvě strany opravdu propojit, osvědčilo se nám při práci s mladými lidmi několik podpůrných nástrojů a metod spolupráce, jako je např. individuální poradenství, koučování či poradensko-motivační program, v rámci kterého získali účastníci projektu cenné informace a praktické zkušenosti pro vyhledávání volných pracovních míst a oslovování zaměstnavatelů. Stěžejní aktivitou projektu pak je absolvování tzv. „Nespecifické rekvalifikace“, která nám umožnila umístit absolventy na tříměsíční odbornou praxi ke konkrétním zaměstnavatelům, a to přímo v oboru, který vystudovali.
 
Dalším benefitem v rámci našeho projektu pak jsou dotační příspěvky na úhradu mzdových nákladů těchto nových zaměstnanců firem, přijatých z řad našich účastníků projektu, a to až na dobu
6 měsíců. Tento benefit může naše organizace poskytnout až 65 zaměstnavatelům, a to díky skutečnosti, že projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 
Zaměstnavatelé jsou s „našimi“ absolventy spokojeni a v mnoha případech již plánují jejich nástup do řádného pracovního poměru. Daří se tak úspěšně nastartovat pracovní kariéru mladých lidí, kteří se rozhodli přijmout pomocnou ruku naší organizace. A to je ten nejlepší možný výsledek …
 
Ing. Sedláčková Monika
Manažer projektu
 
 
                    

 


« zpět | publikováno: 04.02.2015