POVEZ

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Tento nový dotační titul zaměřený na vzdělávání zaměstnanců navazuje na řadu projektů, které byly dříve realizovány prostřednictvím regionálních i národních programů pod názvem „Vzdělávejte se pro růst!“.

Nový dotační titul „POVEZ“ je určen zaměstnavatelům nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%.
 
Doba realizace projektu: 1. 12. 2013 – 31. 8. 2015
(přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 6. 2015)
 
Více informací o novém dotačním titulu naleznete zde.

« zpět | publikováno: 25.03.2014