Čtení a kreslení technické dokumentace

Cílem kurzu Čtení a kreslení technické dokumentace je seznámit účastníky se základními způsoby promítání, zásadami zobrazování, způsoby kótování. Nedílnou součástí je také základní znalost orientace ve stavebních výkresech a významy údajů v nich uvedené. Důležitou součástí kurzu je čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace projektů z praxe a mnoho dalšího. Tento kurz je akreditován MŠMT v hodinové dotaci 50 vyučovacích hodin.

Bližší informace u p. Vraspírové na e-mailu: k.vraspirova@educocentrum.cz

Těšíme se na vaši účast :-)

vaše EDUCO CENTRUM ...


« zpět | publikováno: 06.10.2015