„Spolu to zvládnem“ – neboli nový projekt v oblasti pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným

 Naše organizace EDUCO CENTRUM, s. r. o. nabízí zajímavou příležitost pro všechny osoby v evidenci úřadů práce nad 5 měsíců, které mají zájem o pomoc při návratu na trh práce v Bruntálském regionu, a to prostřednictvím nového projektu s názvem „Spolu to zvládnem – úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti“. 


Projekt navazuje na řadu námi již úspěšně realizovaných projektů, které byly a jsou spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Hlavním záměrem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost až 40 dlouhodobě nezaměstnaných osob prostřednictvím souboru navzájem navazujících činností – od poradenských a vzdělávacích aktivit přes odbornou pracovní praxi až po zprostředkování zaměstnání a umístění na trh práce. 
Projekt si klade za cíl umožnit všem účastníkům projektu získat zcela novou kvalifikaci formou absolvování vybraných rekvalifikačních kurzů, a to v oborech poptávaných na místním trhu práce. Projekt je postaven na dlouhodobě budovaných vzájemných vazbách mezi naší organizací a místními zaměstnavateli, kteří poskytnou účastníkům projektu vhodná místa k výkonu praxe, která posluchačům umožní uplatnit získané znalosti a dovednosti přímo v konkrétní firmě či organizaci. Pokud bude firma s účastníkem projektu spokojená, je cílem našeho projektu finančně podpořit umístění tohoto účastníka do pracovního poměru, a to až na dobu 6 měsíců. 
Výběr účastníků do projektu proběhne v průběhu měsíce června 2013, a to ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce Krnov a Úřadu práce Bruntál. Informační besedy se budou konat v následujících termínech, vždy v 9.00 hod:

Místo konání

Beseda č. 1

Beseda č. 2

Úřad práce Krnov

5. 6. 2013

17. 6. 2013

Úřad práce Bruntál

6. 6. 2013

19. 6. 2013

Pokud Vás náš projekt oslovil, neváhejte nás kontaktovat a aktivně se podílet na zlepšení svého pracovního života. 
Bližší informace o projektu naleznete v sekci Projekty


« zpět | publikováno: 30.04.2013