"Můžeme to změnit - Integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce"

Dne 1.9.2011 byla zahájena realizace nového projektu "Můžeme to změnit" - Integrace sociálně vyloučených skupin na bruntálském trhu práce" spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 68 OP LZZ. Projekt je zaměřen na dvě klíčové cílové skupiny - osoby do 25 a nad 50 let věku, jejichž společným znakem je to, že se dlouhodobě nacházejí ve stavu hmotné nouze. Cílem projektu je posílení pracovní integrace těchto osob a eliminace bariér bránících jim v účasti na trhu práce, a to prostřednictvím realizace na sebe navazujících poradenských, motivačních a vzdělávacích programů.

Více se o realizovaném projektu dozvíte zde.


« zpět | publikováno: 01.03.2012