Kurzy

Společnost EDUCO CENTRUM s.r.o. je institucí oprávněnou k provádění široké škály rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT a MPSV. Řada kurzů zaměřených na profesní vzdělávání  zároveň směřuje k získání některé z profesních kvalifikací zařazených do Národní soustavy kvalifikací (NSK).